Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Telefon SOS:

z Polski:

0049 (177) 3840136

z Niemiec:

0177 3840136

Dr. Kamila Matthies, LL. M., mgr, Adwokat,

Specjalista do spraw karnych

prawo podatkowe i celne

 

Portret dr Kamila Matthies opublikowany w czasopismie Anwaltsblatt Karriere 2011: http://www.anwaltsblatt-karriere.de/aktuelles-heft/anwaltszukunft/existenzgruendung/

Członek Zarządu i wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Adwokatów okręgu Frankfurt nad Odrą


1997
Zakończenie studiów prawa polskiego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie n. Odrą i na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1997                                                                                                                                                        

Egzamin magisterski z prawa polskiego Uniwersztet Adana Miciewicza w Poznaniu: Tytuł magistra nauk prawnych
Temat pracy magisterskiej: "Niemieckie postępowanie karne wobec podejrzanych cudzoziemców"

1998

Egzamin magisterski w Niemczech : Tytuł LL. M.

2002

Zakończenie studiów prawa niemieckiego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie n. Odrą

2002

Pierwszy państwowy prawniczy egzamin państwowy we Frankfurcie n. Odrą, Niemcy

2004

Rozprawa doktorska z prawa karnego procesowego, Katedra niemieckiego prawa karnego i prawa procesowego 
Temat: "Studia o paserstwie jako przestępstwie przeciwko mieniu"

2003 - 2005

Aplikacja w landzie Brandenburg, okręg sądu krajowego Frankfurt n. Odrą
Aplikacja adwokacka w kancelarii - Dombek, Krause, Lammer & Wattenberg - w Berlinie (prawo karne gospodarcze) u
adwokata dr Daniel Krause LL. M.
Aplikacja adwokacka w kancelarii adwokatów Brüssow i Petri w Kolonii (prawo karne)
2005/2006
Drugi prawniczy egzamin państwowy we Frankfurcie n. Odrą i dołączenie do kancelarii adwokackiej Matthies jako samodzielny adwokat
2008 
Uczestnictwo w seminarium adwokackim: "Obrona w sprawach karno - skarbowych", Düsseldorf
2009
Przyznanie tytułu przez Izbę Adwokacką: Specjalista (fachowiec) do spraw karnych (tzw. Fachanwat für Strafrecht)
2011
Referent w niemiecko-polskiej konferencji w Collegium Pollonicum Slubice "Europejski nakaz aresztowania i procedura wydawania osob miedzy Polska a Niemcami" - wymiana doświadczeń między przedstawicielami polskich i niemieckich sędziów, prokuratorów adwokatów oraz innych odpowiedzialnych za pomoc prawną w sprawach karnych urzędnków Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Członkowstwo

1. Członek Zarządu i wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Adwokatów okręgu Frankfurt nad Odrą www.anwaltverein-ffo.de

2. Członek Niemieckiego Stowarzyszenia Adwokatów (DAV)

3. Członek niemieckiego zespołu roboczego prawa karnego (związek obronców)

4. Członek niemiecko-polskiego Stowarzyszenia Adwokatów

5. Czlonek Zarządu Stowarzyszenia Prawnikow Niemieckich, Frankfurt (Oder) www.jg-ffo.de


Dzialalność akademicka

- Egzaminator z niemieckiego prawa karnego materialnego, prawa procesowego, karnego modocianych i kriminologii 

- Prowadzenie ćwiczeń z prawa karnego dla studentów, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

- Prowadzenie seminarium "Etyka obrony w sprawach karnych - Granice prawne dopuszczalnej obrony"

- Prowadzenie seminarium "Niemieckie postępowanie karne wobec obywateli krajów Uni Europejskiej", Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

- Współpraca podczas Zjazdu nauczycieli akademickich prawa karnego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie n. Odrą


Publikacje

Scheffler,U./Matthies,K.,: "Die vorsätzlichen Tötungsdelikte" (Umyślne przestępstwa przeciwko życiu (zabojstwo, morderstwo), w: Wolf, G. (wyd.), Kriminalität im Grenzgebiet, Band 5/6: Das neue polnische Strafgesetzbuch (Przestępczość przygraniczna, tom 5/6: Nowy polski Kodeks karny), Berlin et al. 2002, ss. 243-298

Scheffler,U./Matthies,K.: "Die Freiheitsdelikte im polnischen und deutschen Strafrecht" (Przestępstwa przeciwko wolności w polskim i niemieckim prawie karnym) w: Wolf, G. (wyd.), Kriminalität im Grenzgebiet, Band 5/6: Das neue polnische Strafgesetzbuch (Przestępczość przygraniczna, tom 5/6: Nowy polski Kodeks karny), Berlin et al. 2002, ss. 343-421

Scheffler, U./Matthies, K., "Das polnische Strafbefehlsverfahren im Vergleich mit dem deutschen Recht" (Polskie postępowanie nakazowe - porównanie z prawem niemieckim) w: Wolf, G. (wyd.), Kriminalität im Grenzgebiet, Band 7: Das polnische Strafverfahrensgesetzbuch (Przestępczość przygraniczna, tom 7: Polski Kodeks postępowania karnego), Berlin et al. 2003, ss. 179-202

Heghmanns,M./Matthies,K.: "Die Stellung des Geschädigten im polnischen Strafverfahren" (Status pokrzydzonego w polskim postępowaniu karnym) w: Wolf, G. (wyd.), Kriminalität im Grenzgebiet, Band 7: Das polnische Strafverfahrensgesetzbuch (Przestępczość przygraniczna, tom 7: Polski Kodeks postępowania karnego), Berlin et al. 2003, s. 135-159

Matthies, K.: "Studien zur Hehlerei als Vermögensdelikt" (Studia o paserstwie jako przestępstwie przeciwko mieniu), Berlin et al. 2004

Matthies, K. / Matthies, D: "Hände Weg von der StPO!"  HRRS 12/2006

Tłumaczenie: Kodeks karny wykonawczy /Das Strafvollstreckungsgesetzbuch der Republik Polen: Zweisprachige Textausgabe (Taschenbuch),  Grazyna Zboralska (Autor), Bernard Lukanko (Autor), Katarzyna Szczygielska (Autor), Anna Samsel (Autor), Katarzyna Pietras (Autor), Katarzyna Wojdalska (Autor), Micha Jakowczyk (Autor), Kamilla Matthies (Autor), Gerhard Wolf (wydawca), Europa-Universität Viadrina  

Scheffler,U./Matthies,K.: Księga Jubileuszowa dla Prof. Seebode, "Rechtsbeugung und Immunität" (Łamanie prawa przez sędziego i immunitet), 2008

Matthies, K.: Informacja o rewizji w procesie o morderstwo, StraFO (Forum Prawa Karnego), 3/2009

Scheffler,U./Matthies,K.: Księga Jubileuszowa dla Prof. Andrzeja J. Szwarc, Die Ostgrenze der EU, Von der Freiheit, ihren Opfern und einer Zugfahrt (Granica wschodnia Uni Europejskiej, O wolnosci, jej ofiarach i podrozy pociągiem), Berlin 2009 - (analiza przemytu papierosów)

Scheffler,U./Matthies,K./Matthies,D.: Matariały do nauki prawa procesowego karnego dla studentów (obrona w sprawach karnych), Europa-Universität Viadrina 2009: http://www.uwe-scheffler.info/fileadmin/user_upload/Buchmacher/Vorschau/bd_2_2_Vorschau.pdf 

Wspólautor Komentarza kodeksu karnego dla adwokatów, Niemieckie wydawnictwo adwokackie, § 259 StGB

K. Matthies: Europejski nakaz aresztowania w praktyce adwokackiej w Niemczech, Europa-Universität Viadrina 2012

Wydawca, tlumaczenie i konsultacja prawna polskiego kodeksu karnego i kodeksu wykonawczego na język niemiecki, Wydawnictwo BECK Warszawa

http://www.ksiegarnia.beck.pl/publikacje-obcojezyczne-nowe-tlumaczenia-tekstow-ustaw/id8456,Kodeks-karny-i-kodeks-wykroczenStrafgesetzbuch-Und-bertretungsgesetzbuch.htm

 

 


 Języki obce

Polski (język ojczysty), niemiecki, angielski, francuski