Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Telefon SOS:

z Polski:

696 568 151

z Niemiec:

0049 30 88927298

 

Polsko-Niemiecka Kancelaria prawa karnego, karno-gospodarczego, skarbowego i celnego w Berlinie

 

Nasza kancelaria adwokacka prawa karnego, karno-skarbowego, podatkowego, celnego i prawa pracyznajduje się w centrum Berlina w dzielnicy Berlin Kreuzberg.

Pani mecenas Dagmara Turczynska prowadzi takze sprawy prawa pracy.

Wszyscy adwokaci udzielają porad w języku polskim.

 

Działalność kancelarii obejmuje:

 

Prawo karne oraz karno-skarbowe:

 • niemieckie prawo karne ogólne
 • niemieckie prawo karne środków odurzających
 • niemieckie karne prawo pracy (odwiedzialność pracodawcy za niepłacenie ubezpieczeń socjalnych, za zatrudnienie pracowników na czarno, za zatrudnienie cudzoziemców bez pozwolenia o pracę, za niedotrzymanie wymagan ustawy o delegowaniu pracowników  (np. pracowników budowlanych))
 • niemieckie prawo karne upadłościowe
 • niemieckie prawo karno-skarbowe (oszustwo podatkowe) np. sprawy o przemyt papierosów 
 • niemieckie prawo karne gospodarcze
 • reprezentacja poszkodowanego (oskarżenie posiłkowe, oskarżenie prywatne, składamy wnioski adhezyjne (pokrzywdzony, który w wyniku działania przestępczego doznał szkody ma prawo dochodzić odszkodowania od sprawcy)
 • sprawy o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe (uchylanie sie od obowiązku celnego lub podatkowego, oszustwo podatkowe, nierzetelne lub wadliwe prowadzenie ksiąg rachunkowych lub podatkowych, przemyt i oszustwo celne
 • reprezentowanie w sprawach dotyczacych ekstradycji na podstwie europejskiego nakazu aresztowania do wykonania kary lub przeprowadzenia postepowania karnego.

Prawo skarbowe (podatki) i celne:

 • prawo celne
 • wykroczenia celne
 • prawo podatkowe
 • zgłoszenie celne towarów wywożonych lub przywożonych do kraju Uni Europejskiej, które zostały sprowadzone spoza Unii Europejskiej lub są wywożone do krajów trzecich (Zollanmeldung)

 Składamy wnioski do urzędu celnego o: 

 • uchylenie nakazu zapłaty podatku (Steuerbescheid)
 • umorzenie podatku, podatku obrotowego od towarow importowanych, akcyzy, cła, podatku VAT
 • rozłożenie podatku na raty
 • wnioski o prolongatę terminu płatności
 • o wstrzymanie wykonania egzekucji w Polsce i w Niemczech

Zajmujemy się także sprawami skarbowymi po przekazaniu ich przez niemieckie urzędy skarbowe do Polski i polskie urzędy skarbowe do Niemiec.  

 

Prawo wykroczen i ruchu drogowego:

 • mandaty karne za wykroczenia w ruchu drogowym
 • sprawy dot. prawa jazdy (odebranie i przywrocenie prawa jazdy, zakaz prowdzenia pojazdow)
 • punkty karne

Bronimy klientów oskarżonych o wszelkie wykroczenia i przestępstwa drogowe jak np: przekraczanie szybkości, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurząjacych, niebezpieczną jazdę jak i poważne wypadki drogowe a także nie zatrzymanie się na miejscu zdarzenia (ucieczka z miejsca wypadku).

 

Uzyskwanie informacji

Udzielamy informacji z SIS (system komputerowy Szengen) i INPOLU (system wewnętrzny policji niemieckiej - Bundeskriminalamt) a także sprawdzamy czy dana osoba jest poszukiwana przez policje i jakie postępowania są wobec niej prowadzone.

 

Prawo pracy

 • wypowiedzenie umowy i zwolnienia (Kündigung, Kündigungschutz)
 • dochodzenie roszczen z wyplaty
 • reprezentacja pracodawcy/firm
 • bezprawne przeniesienie w pracy
 • sprawy z Jobcenter
 • sprawy ALG2
 • zasilek dla bezrobotnych (ALG1)

 

Prawo administracyjne

 • oplaty drogowe (MAUT czyli myto)
 • prawo transportowe 
 • deporty
 • prawo do pobytu
 • sprawy dotyczace Kindergeld/Familienkasse
 • prawo jazdy
 • nabycie lub uznanie obywatelstwa niemieckiego

Pomoc w zakladaniu firmy, spółki, działalności gospodarczej

 • tzw. Gewerbe (prowadzenie dzialnosci gospodarczej)
 • GmbH (spółka z o.o., spółka cywilna GbR itd.)

 

Zobacz także stronę naszej kancelarii w Gorzowie: http://www.niemcy-adwokat.de

lub strony siedziby glownej:http://www.adwokat-niemcy.net

w języku niemieckim: http://www.anwalt-strafrecht.net

Uwaga!

Informacje na tych stronach zostały zestawione według rzetelnego stanu wiedzy. Są informacjami ogólnymi i nie mogą być traktowane jako doradztwo prawne, którego nie mogą w żadnym wypadku zastąpić. Jakakolwiek odpowiedzialność z powodu zamieszczonych tu informacji jest wyłączona.

Nie odpowiadamy za treści zamieszczane na stronach zewnętrznych. Nie mam wpływu na formę i treści tych stron, nie mogę więc przejąć odpowiedzialnosci.